Buy Theme

Telecommunicatie expositie

De Chappe optische Telegraaf

Al sinds de oudheid hebben mens en dier de behoefte om informatie over te dragen over afstand. Informatie overdracht is belangrijk om bijvoorbeeld gevaar te voorkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het signaleren dat de vijand eraan komt. In het geval van dieren zou je kunnen denken aan het signaleren dat een roofdier in de buurt is.

Voor mensen heeft informatie op afstand overdragen nog andere voordelen. Zo verhoogt het de efficientie, kost en  het creert daarbij nog veel mogelijkheden. Dit is dan ook de aanleiding geweest dat men altijd op zoek is geweest naar manieren om zo op afstand informatie uit te wisselen op een snelle en efficiente manier.  Men gebruikte primitieve middelen als rooksignalen , geluid en vogels. Wij zullen niet ingaan op deze technieken. Wat voor ons interessanter is , is de moderne Telecommunicatie dat eind 18e eeuw is ontstaan en nu nog ontwikkeld.

Telecommunicatie (samenstelling uit het Griekse τηλε ofwel tèle = ver en het Latijnse communicare = mededelen) is het overbrengen van informatie van de ene plek naar een andere zonder dat iets of iemand zich fysiek daarnaartoe verplaatst. Het begin van de Telecommunicatie kan genomen worden in Frankrijk eind 18e eeuw(1792). Hoewel er al eerder mensen waren die hiermee hebben geexperimenteerd is daar nooit een bruikbaar systeem uitgekomen. Claude Chappe die al eerder experimenten had gedaan met een optisch-acoustisch telegraaf maakte de eerste optische telegraaf waarbij de armen naar een stand konden draaien om zo een signaal door te geven. De eerste telegraaf lijn was tussen Paris en lille en had in 1792 de eerste test gedraaid en op 15 augustus 1794 informeerde het parijs over de bezetting van Condé-sur-l’Escaut een uur nadat het was gebeurd. Dit was een grote winst en al snel zagen meerdere Europese landen in dat het gebruik van een dergelijke systeem veel voordelen had. Er werden dan ook meerdere telegraaflijnen gebouwd.

Een eerdere uitvinding was essentieel om dit systeem te laten werken namelijk: de telescoop. Met een telescoop kon men van grote afstand de telegraaf op een andere toren bekijken en het signaal doorvoeren. Het systeem werkte dan ook als volgt:

Om de 8-30 km stond een toren, kerk of gebouw waarop de telegraaf gemonteerd was. Elke toren zou de signaal ontvangen en doorvoeren. Zodat aan het einde de signalen vertaald konden worden naar het bericht.

Het systeem werd in 1795 gereviseerd om het een stabielere systeem te maken, het principe werkte als volgt:

Een signaal versturen bestond uit 2 stappen en totaal 3 bewegingen

Stap 1: de indicatoren armen werden gelijnd met de draaiarm om de opzet aan te geven en het hele systeem werd gedraaid naar de hoek voor de eerste bericht

Stap 1 beweging 2: (overdracht) de indicatoren werden geplaats om het symbool/ signaal aan te duiden.

Stap 2 beweging 3 (check):  de arm werd gedraaid naar verticaal of horizonaal om de eind aan te geven.

De opeenvolgende toren zou dan alles kopieren etc.

Hieronder zie je respectievelijk stap 1,2 en 3.

De Code :

Over de jaren is de code verandert dat is ook wel te verwachten als het gaat om sneller en efficiënter overdracht. Men is er al snel achtergekomen dat met simpele karakter aanduidingen een bericht niet efficiënt overgebracht kon worden. Hierdoor is bepaald om codeboeken te gebruiken. Het kwam erop neer dat men in verschillende stappen ging overdragen zo konden zinnen of woorden in een keer overgebracht worden. Dit was nodig omdat met de normale karakter/nummer aanduiding d.m.v. de stand het versturen van een bericht te lang duurde. Immers elke stand staat voor een andere letter.

Met de arm waren in totaal  98 verschillende posities mogelijk(7x7x2). Hiervan waren 6 in gebruik voor speciale aanduidingen. Dit gaf 92 resterende posities voor een stappen overdracht van symbool/karakters. Of in twee stappen , eerst de nummer van de pagina van een andere codeboek en dan een van de 92 symbool/zinnen op die pagina. 92 pagina’s met 92 posities gaf een totaal van 8464 signalen die verstuurd konden worden door de armen 2 keer te positioneren.

Voorbeeld: het duurde 9 min om een signaal vanuit lille naar Parijs te sturen. De afstand bedraagt 230 km.

Een bericht van 140 karakters… (een tweet) zou dus 140×9= 1260 min duren  wat 21 uur is. Dit is vergeleken met een paard (50 km per dag) dus ongeveer 4 a 5 dagen nog best redelijk maar toch niet efficient genoeg. Het zou zonder codebook alleen voor simple en korte berichten gebruikt kunnen worden.

Hieronder Kun je zien hoe bijvoorbeeld getallen gecodeerd kunnen zijn!

Comments